Efrîn

Dêya min

birnên te ji kwîranîyê kwîrtir in

êşên te ji pelên darên

te yî zêtwînê pirtir in

jin û keçên te tên talankirin

Efrîn

zaroyên te di van şevên xwînî de

di hemêza sermê de dixewin

memkên birçîtîyê diminjin

dinalin ji ber birînan

Efrîn

çiqas dêyên jîndar nîvmirî

ji ber azaran rojê çend caran dimirin

Efrîn

dêya min

tu yekemîn mînaya berxwedan

û evînê yî li vê dinyayê

Efrîn

mirovatî di van rojên perjengên te de

serjêkirineke daîşî ye

19.3.2018

Advertisements

Afrin

Afrin

With weapons they follow your breathing

in paradise they shed blood

your divine heavens blacken them

with the murder of children and women

they tear the time

in this hypocritical era

Afrin

you are the holy light Ahura

with earthly and heavenly powers

you are protected

You are as holy as wind

water and light

You are as holy as the earth

rocks and olive trees

Afrin to the mother

you are holy with your daughters sons

with your women and men

but those leaders at the time

are crucified in your name

they scare me a lot

Afrin

the names of the week in our time

are the names of your

killed women

the days are no longer called

Sunday Monday

but Avesta Barin

Lorin Narin Nermin Perwin

and Kurdistan

Every day of the year in this world

is renamed with the names of three

hundred and sixty-five

of your mythical villages

Afrin

you are Mithra

Zerdoscht House of Worship

you are Lalescha Ronîdar

You are a synagogue

a church

Buddha blesses you from above

Afrin

you are a house of worship

to all religions of the world

you are a Kurdish mosque

you keep the divine grace

Muslim prayers are allowed

to your Holy Earth

under your olive trees

You are not a Turkish mosque

decorated with the blood

of Greeks Armenia Kurds

you are not an Arab mosque

built with prayers of hate

by Unbelievers

you are not a Persian Husseynian

Shiite mosque where every Friday he held sermons

according to orders from the Ayatullah

the shadow of God

Afrin

the religions in your embrace

live peacefully

because you are Kurdistan

Afrin

you are the sanctuary of humanity

the cradle of heroism

the cradle of love in this epoch

Bonn, Brühl 18 – 23.2.2018

 

Translation from Kurdish and Germany to English

Hussein Habash und Rainer Maria Gassen

Ji destnivîs „Efrîn û heyberên bi mirov hatine navandin“

From „Afrin und das Lebewesen, das Mensch genannt wurde“

„Afrin and the creature that he named human being

Das Gedichtband wird im Juni 2018 veröffentlicht

The poetry book will be published in June 2018

Dr. phil. Hussein Habasch  husseinhabasch@gmx.de

  

Afrin

Mit Waffen folgen sie deiner Atmung

im Paradies vergießen sie Blut

Dein göttlicher Himmel schwärzt sie

mit der Vernichtung von Kindern und Frauen

sie zerreißen die Zeit

in dieser heuchlerischen Ära

Afrin

du bist heiliges Licht Ahura

mit irdischer und himmlischer Kraft bist du geschützt

Du bist heilig wie der Wind

Wasser und Licht

Du bist heilig wie die Erde

Felsen und Olivenbäume

Afrin der Mutter

du bist heilig mit deinen Töchtern Söhnen

mit deinen Frauen und Männern

aber diese Führer werden zur Zeit

in deinem Namen gekreuzigt

sie erschrecken mich sehr

Afrin

die Namen der Woche in unserer Zeit werden

mit den Namen deiner gefallenen

Frauen umbenannt

die Tage heißen nicht mehr Sontag Montag

sondern Avesta Barin

Lorin Narin Nermin Perwin

und Kurdistan

Jeder Tag des Jahres dieser Welt ist

mit den Namen von dreihundertfünfundsechzig

deiner mythischen Dörfer benannt

Afrin

du bist Mithra

Zerdoscht Gebetshaus

du bist Lalescha Ronîdar

Du bist eine Synagoge

eine Kirche

Buddha segnet dich von oben

Afrin

du bist Gebetshaus für alle Religionen der Welt

du bist eine kurdische Moschee

du behältst die göttliche Gnade

muslimische Gebete sind

zu deiner Heiligen Erde

erlaubt unter deinen Olivenbäumen

Du bist keine türkische Moschee

die mit dem Blut der Griechen Armenier

Kurden ausgemalt wurde

Du bist keine arabische Moschee

die mit Hassgebeten

auf Ungläubige erbaut wurde

Du bist keine persisch-husseinisch

schiitische Moschee in der Imame predigen

was Ayatullah der Schatten Gottes befohlen hat

Afrin

die Religionen in deiner Umarmung

leben friedlich

weil du Kurdistan bist

Afrin

Du bist das Heiligtum der Menschheit

die Wiege des Heldentums

die Wiege der Liebe in dieser Epoche

Bonn, Brühl 18 – 23.2.2018

 

Aus dem „Afrin und das Lebewesen, das Mensch genannt wurde“

Das Gedichtband wird im Mai 2018 veröffentlicht.

 

 

 

Efrîn

Bi çekan didin pê hulmên te

li beheştê xwînê dirêjin

esmanê te yî esmanî bi qirkirina

dengê zaro û jinan reşdikin

demê pereng dikin

di vê serdemê bêbext de

Efrîn

tu Artaya Ahûrayê spente yî

bi hêza erd û esmên hatîyî parastin

Tu pîroz î çawa ba

av û ronahîyê

Tu pîroz î çawa ax

zinar û darên zêtwînê

Efrîna dê

tu pîroz î bi keç kur

jin û mêrên xwe

lê ew rêberên niha

li ser navê te hatine mêxkirin

min pir ditirsînin

Efrîn

navên rojên hefteya hevdema me

bi navên jine cangorîyên te

hatine navandin

roj artax ne yakşem û duşem in

ew Avesta Barîn

Lorîn Narîn

Nermîn Perwîn

û Kurdistan in

Her rojeke salanî ye vê cîhanê

bi navên sêsid û şêst û pênc

gundên te yî efsaneyî hatine nasîn

Efrîn

tu peristgeheke

Mîthrayî

Zerdoştî

û Lalişa Ronîdar î

Tu kilîseke cihûyî

dêreke xirsîtîyanî yî

Buhda li jordanîyê

te berxudardike

Efrîn

tu peristheha dînên vê dinê yî

tu mizgefteke kurdanî yî

dilovanîya xudê diparêzî

nimêjên musilmanan

li ser axa te ya pîroz

li bindarokên zêtwînên te rewa ne

Tu ne mizgefteke tirkanî yî

bi xwîna yonanî ermenî

kurdanî hatîyî neqişkirin

ne mizgefteke erebî yî

bi dirozên kuştina gawiran

hatîyî avakirin

ne mizgefta husêynî farsî şîî yî

gotara îmamên xwe ji Ayetulah

sîya xudê li ser erdê werdigirî

Efrîn

dîn li nav hemêza te

bi aşitî dijîn

jiberku tu Kurdistan î

Efrîn

tu yî pîrozgeha mirovatîyê

landika lehengî

û evîna vê serdemê

Bonn, Brühl 18-23.2.2018

Husên Hebeş

Arta : kira qenc, rastî, dadmend û hîn bi wateyin din ve tê bestin di Gathayên Zerdoşt de, Ahûra : xudê di dînê zerdoştîê de, spenta : pîroz.

 

 

Lavayek (tikayek, ricayek)

Ez ji we hemîyan lavadikim (ricadikim) di facebookê de û  li her cîyekî li dijî partî, rêxistin, kesayetîyan me kurdan bi nerindî dengnekin, sixêf, gotinên neşîrîn ji kesî re mebêjin, ji bilî xayîn û xwefiroşan. Kirên weha her zîyanê (zirarê) li me kurdan dikin. Hemî dinya ne li gel me ye, giştan em li gor aramncên xwe bikaranîne û me tînin û dema karê wan bi me namîne, me bitenê ji tank û topên dijminan re dihêlin û ji dûr ve li me sêrdikin, an jî dikin ku me nabînin. Divê herkes ji me vê rastîyê bizane.

Berxudana Efrînê di sedsala 21ê de bûye mezintirîn efsane di van rojan de li dinyayê; ew  berxudana hemî kurda ye, rast e YPK û YPJ serkêşer in, lê rêxistinên dine kurdî, tevahîya efrînî, kurdistanî û dostên pir welatan di çenga rûmetê de pişkdar in. Hemî dagîrkerên Kurdistanê li ser qirkirna me hevra ne, çima emê hevdijê hevdibin, tema Efrînê û berî wê Kobanîya qehreman rûpeline kurdayetî, hişyarîyê nû di dîroka me de vekirine.

Divê em layiqî xwîna cangorî (şehîd) û qehremanîya keç, kur, jin û mêren xwe bin. Divê em ji bona armanca xwe ye pîroz yekdengbin, yekhelwestbin; bi zanebûn, bi şaristanî şerê dijminê xwe di her warekî de bikin.

Serketin bo gelê me, rûreşî bo dagîrkerên Kurdistanê.

06.02.2018

Husên Hebeş

Ispasdarî

Ez ispasî hemî dost, nas û nenasan dikim, ku piştgirîya vê nivîsa li jêr bi çar zimanan belavbûyî kirin. Piştgir ji cuda welatan bûn, ispasîya taybetî ji wan  dilsozên tirk re dikim,  ku ew hovîtîya Erdogan şermezardikin.

04.02.2018

Husên Hebaş

———————————————————–

Dr. phil. Hussein Habasch  Bonn, Deutschland Mail: husseinhabasch@gmx.de

Bona heyberê bi mirov hatîye navandin!

Ev roja dihê ye ji êrîşa hovanî tirkî û cîhadîyên îslamî li ser Efrîn,  Kurdistanê.

Mirovatî di van rojan de tarîtirîn dem di dîroka xwe de dijî.

Mirovatî bêdeng e li ser kuştina zaro, jin, kalemêr û heyînê li Efrînê.

Hemî qanûnên navnetewî ji bo mirovatîyê hatine golekirin ji alîyê Erdogan ve.

Em wek kurd hestdikin, ku qirkirina me hema bûye qanûneke navnetewî.

Bêgdengîya we pişkdarî ye ji Erdogan re bona kuştina kurdan li ser axa xwe.

Bêdengîya we serektin e ji berberî, qirkirin, koletî û cengê re.

Eger hûn dixwazin piştgirîya Efrînê bikin, bêdeng mebin.

Ji we re rêzdarî û bextewarî.

Bonn, 29.01.2018

Husên Hebeş

Helbestvan


Zu dem Lebewesen, das Mensch genannt wurde!

Dies ist der zehnte Tag der barbarischen Attacke der Türkei und der islamistischen Dschihadisten auf die Stadt Afrin in Kurdistan.

Die Menschheit erlebt in dieser Zeit ihre dunkelsten Tage in ihrer Geschichte.

Die Menschheit schweigt über das Töten von Kindern, Frauen, Alten und der Existenz von Afrin.

Die Menschheit schweigt über die Verletzung der internationalen Gesetze der türkischen Autorität mit der Vernichtung der Kurden.

Wir Kurden fühlen, dass unsere Zerstörung in dieser Welt internationales Recht geworden ist.

Ihr Schweigen ist Teil von Erdogans Beteiligung am Massaker gegen die Kurden.

Ihr Schweigen ist ein Triumph für Barbarei, Sklaverei und Mord und Krieg gegen Unschuldige.

Wenn Sie mit Afrin solidarisch sind, brechen Sie ihr Schweigen.

In Zuneigung und Wertschätzung.

Bonn, 29. Januar 2018

Hussein Habasch

Dichter

———————————————————————-

To the creature, that he named human being!

This is the tenth day that is the barbaric attack of Turkey and the Islamist jihadists on the city of Afrin in Kurdistan.

Humanity lives now its darkest days in history.

Humanity is silent about killing children, women, the elderly and the existence of Afrin.

Mankind is silent about the violation of international laws of Turkish authority with the annihilation of the Kurds.

We Kurds feel that our destruction in this world has become international law.

Your silence is part of Erdogan’s participation in the massacre against the Kurds.

Your silence is a triumph for barbarism, slavery and murder, and war.

If you are in solidarity with Afrin, please do not keep silent.

With kind appreciation and highest esteem.

Bonn, 29. Januar 2018

Hussein Habash

Poet


إلی الکائن المسمی بالإنسان!

هذا هو الیوم العاشر للغزوالبربری الترکی والجماعات الإسلامیة الجهادیة علی عفرین، کردستان.

منذ الغزو و إلی الآن تعیش البشریة أحلک أیامها فی تاریخنا المعاصر؛ إنها تصمت علی الحرب الترکیة علی الأکراد.

إنها تصمت علی قتل الأطفال و النساء و الشیوخ و الوجود فی عفرین.

إنها تصمت علی خرق القوانین الدولیة للسلطة الترکیة بإبادة الأکراد.

نحن الأکراد – نشعر أن إبادتنا فی هذا العالم أصبح قانونا دولیا.

صمتکم مشارکة أردوغانیة فی المجزرة علی الأکراد.

صمتکم انتصار للهمجیة و القتل و العبودیة و الحرب علی الأبریاء.

إذا أردتم أن تتضامنوا مع عفرین، أرجو أن لا تصمتوا.

 لکم الود و التقدیر.

بــــون، ألمانیا، ٢٩ ینایر (کانون الثانی) ٢٠١٨

حســــین حبـــــش       شاعر

 

 

 

 

 

 

 

Zu dem Lebewesen, das Mensch genannt wurde

Dies ist der zehnte Tag der barbarischen Attacke der Türkei und der islamistischen Dschihadisten auf die Stadt Afrin in Kurdistan.

Die Menschheit erlebt in dieser Zeit ihre dunkelsten Tage in ihrer Geschichte.

Die Menschheit schweigt über das Töten von Kindern, Frauen, Alten und der Existenz von Afrin.

Die Menschheit schweigt über die Verletzung der internationalen Gesetze der türkischen Autorität mit der Vernichtung der Kurden.

Wir Kurden fühlen, dass unsere Zerstörung in dieser Welt internationales Recht geworden ist.

Ihr Schweigen ist Teil von Erdogans Beteiligung am Massaker gegen die Kurden.

Ihr Schweigen ist ein Triumph für Barbarei, Sklaverei und Mord und Krieg gegen Unschuldige.

Wenn Sie mit Afrin solidarisch sind, brechen Sie ihr Schweigen.

In Zuneigung und Wertschätzung.

Bonn, 29. Januar 2018

Hussein Habasch

Lyriker