Autor: Hussein Habasch

Dengên xwe medin kuştina kurdan!

 

Dengên xwe medin kuştina kurdan!

Bo R. T. Erdogan çend dengan ji nijdaperistên tirkan werbigire propegenda bi kuştina kurdan dike, cudahî tune ye, kurd li kuderê bin, ya sereke ji wî re her nehêştina kurda ye.

Bo kurdina li Bakûr û li Tirkîyê bi ser xwe ve bîne, propegenda islamtîyê dike. Îslamîya Erdogan di xizmeta nijdapersitîya tirkan de ye, çawa sultanên berî wî dîn ji xwe re bo dagîrkirina welatên îsalmî kirin; her kuştin, talan û kavilî li şûna xwe hêştin, niha jî Erdogan li ser rêçên wan diçe.

Kî ji kurdan dengê bide Erdogan, ew dengê xwe dide kuştin û qirkirina kurdan. „Şaşbibin“, dengên xwe bidin partîyên kurdan.

Bonn, 13.6.2018

Dr. phil Husên Hebeş

Advertisements

Efrîn û canberê bi mirov hatîye navandin /Afrin und das Lebewesen, das Mensch genannt wurde

Amadekirina vê berhemê bi kurdî elmanî, bi kurdî îngilîzî hema gihêştîye qonaxa dawiyê. Ewê wek du berhem bêne çapkirin, bi hêvîya ku bi kêmçewtî di hizêrana 2018 de bigîhnin destên xwandevanan. Hunermendê mezin Yehya Silo hema ji kufkî dil berg afirandine. Eger kurd di her warekî de bi dilînî bi hev re bixebitin, erdûesman wê ji me kurdan re tulquziyan vedin; ne Kerkûk wê firotî bimîne û ne jî Efrîna dagîrkirî di nav lepên kolonyalîstên tirk û hevalbendên wanî îsalmîstên faşist de.

 

 

 

 

 

Ziryab *

Your singing glitters in the light

in the calm waves of the sea

your singing moves the natural drought

and the treetops of San Jose

With your voice

the tired birds will wake up

and the chicks are livestocked

Come from Cordoba from history

take part in your Kurdish dance

do a Botanical dance

sing a love-song for young and old

so that the distant rain

will visit this town

show the environment

as the wind dances with us

when it hears your melody

Come meet your relatives

here in Andalusia

San Jose, 9.10.2016

 

  • Ziryab (789 – 857) was a singer, musician, poet. He was born in Kurdistan (Cizira) according to Kurdish and Persian sources, then he lived in Iraq, North Africa and his last abode was Andalusia (Cordoba). In the 9th century Ziryab is considered to be the key figure of Andalusian music and culture.

 

Ziryab

Istiranîya te bi teyisîna ronahîyê re

bi pêlên hêmine zeryayê re

hişkanîya siruştî li San Jose

pozên daran dilivîne

Bi dengbêjîya te re

çivîkên westyayî zerverdibin

çîwçîkên wan şêndibin

De were ji Qurtube ji dîrokê

têkeve nav dîlana kurdanî

serçopîyeke botanî bikêşe

istiraneke evîntîyê bibêje

ta barana bidûrketî

bi ser vî bajarokî de bibare

pêşanî hawîrdorê bide

çawa ba hildiperê

gavê awaza te dibîhse

Were xizmên xwe li vir

li Endelus binase

San Jose 9.10.2016

Husên Hebeş

Ziryab (789 – 857) dengbêj, mûzîkvan, helbestvan û perwedekar bû. Li gor jêderine kurdî û farisî ew li Cizîra Botan, li Kurdistanê hatîye dinê. Ziryabê behredar diçe  Îraqê, paşê bervê xwe dide Bakûra  Efrîkayê,li wir pir namîne, jîyana xwe ya hunerî, perwerdeyî û civakî li Êspanîya (Endelus), li bajarê Qurtube derbasdike. Ziryab dibe kesayetîyeke giring di çand û mûzîka endelusî de.

Afrin 2

Afrin

my mother

your wounds are deeper than the depth

your pain is more than the leaves

eighteen Million of your olive trees

your women and girls are being raped

Afrin

your children in those bloody nights

flabby in the embrace of cold

they suck on the breasts of hunger

they groan over the torture of the wounds

Afrin

how many half dead mothers are dying

in pain several times a day

Afrin

you are the symbol of resistance

and of love in this world

Afrin

my mother

humanity for you

in your tragic days

is a dry tree in the desert of thought

19.3.2018

 

English translation by Hussein Habasch & Rainer Maria Gassen

 

Африн 2

Дорогой коллега Хуссейн Хабаш,

ваши стихи написаны кровью сердца, в них столько боли, что я не могла не откликнуться на нее и перевела их для вас на русский, чтобы Вы могли их выставить в интернете, как знак солидарности с  трагичной судьбой курдов, мужественно защищающих свою древнюю обитель.

С уважением

Агнес Госсен, член Союза писателей Германи

Африн

мать моя

твои раны глубже глубин глубоких

дрожь от боли твоей сильней

чем от листьев 18 миллионов

оливковых деревьев твоих

женщин и девочек твоих насилуют

Африн

твои дети в кровавых ночах

спят в обнимку с холодом

они сосут грудь голода

Африн

сколько полумертвых твоих матерей

умирают от боли каждый день  несколько раз

Африн

ты стал символом сопротивления

и любви на этом свете

Африн

мать моя

человечество для тебя

в эти трагичные дни

высохшее дерево

в пустыне мысли

Бонн, 19.3.2018

Хуссейн Хабаш

Русский перевод  Agnes GossenGiesbrecht

Afrin 2

Afrin

meine Mutter

deine Wunden sind tiefer als die Tiefe

deine Schmerzen sind mehr als die Blätter

achtzehn Millionen deiner Olivenbäume

deine Frauen und Mädchen werden vergewaltigt

Afrin

deine Kinder in diesen blutigen Nächten

schlafen in der Umarmung der Kälte

sie saugen an der Brust des Hungers

sie ächzen über der Qual der Wunden

Afrin

wie viele halbgetötete Mütter sterben

täglich mehrere Male vor Schmerzen

Afrin

du bist das Symbol des Widerstands

und der Liebe in dieser Welt

Afrin

meine Mutter

für dich ist die Menschheit

in deinen tragischen Tagen

ein trockener Baum in der Wüste des Denkens

Bonn, 19.3.2018

deutsche Übersetzung: Hussein Habasch & Rainer Maria Gassen