Bilder

Lesung und Diskussion Xwandin û gengeşe

 

Moderation: Christiane Graff

Thema: Die Muttersprache als Ausdruck der kulturellen Identität

Mijad: Zimanê dayîkê çawa derbirîna pênasîna çandî

Der Dichter Hussein Habasch liest (Kurdisch, Deutsch, Englisch und…) für die Schülerinnen der Oberstufe des Sank-Adelheid-Gymnasiums aus seinen Werken

Helbestvan Husên Hebeş li Gymnasiuma Keçan helbestine xwe bi kurdî, elmanî, îngilzî û bi zimanene din dixwîne

am 27.06.2018 von 11:45 Uhr bis 12:30 Uhr

im Theatersaal, Sankt-Adelheid-Gymnasium

Efrîn û canberê bi mirov hatîye navandin /Afrin und das Lebewesen, das Mensch genannt wurde

Amadekirina vê berhemê bi kurdî elmanî, bi kurdî îngilîzî hema gihêştîye qonaxa dawiyê. Ewê wek du berhem bêne çapkirin, bi hêvîya ku bi kêmçewtî di hizêrana 2018 de bigîhnin destên xwandevanan. Hunermendê mezin Yehya Silo hema ji kufkî dil berg afirandine. Eger kurd di her warekî de bi dilînî bi hev re bixebitin, erdûesman wê ji me kurdan re tulquziyan vedin; ne Kerkûk wê firotî bimîne û ne jî Efrîna dagîrkirî di nav lepên kolonyalîstên tirk û hevalbendên wanî îsalmîstên faşist de.