Bilder

Efrîn û canberê bi mirov hatîye navandin /Afrin und das Lebewesen, das Mensch genannt wurde

Amadekirina vê berhemê bi kurdî elmanî, bi kurdî îngilîzî hema gihêştîye qonaxa dawiyê. Ewê wek du berhem bêne çapkirin, bi hêvîya ku bi kêmçewtî di hizêrana 2018 de bigîhnin destên xwandevanan. Hunermendê mezin Yehya Silo hema ji kufkî dil berg afirandine. Eger kurd di her warekî de bi dilînî bi hev re bixebitin, erdûesman wê ji me kurdan re tulquziyan vedin; ne Kerkûk wê firotî bimîne û ne jî Efrîna dagîrkirî di nav lepên kolonyalîstên tirk û hevalbendên wanî îsalmîstên faşist de.

 

 

 

 

 

Advertisements